HCV richtsnoer

update juli 2018

Inhoud
Tabel met belangrijkste wijzigingen

1. Inleiding
    1.1 Aanleiding
    1.2 Doelstelling
    1.3 Totstandkoming van het richtsnoer
    1.4 Methoden
    1.5 Bewijslast
    1.6 Update en beschikbaarheid
    1.7 Contact

2. Indicatie voor behandeling
    2.1 Wie te behandelen
    2.2 Hepatitis B reactivatie

3. Geregistreerde middelen in Nederland
    3.1 Overzicht DAAs goedgekeurd door FDA en EMA

4. Resistentie bepaling

5. Monitoring tijdens en na antivirale behandeling

6. Behandelvoorstel onbehandelde (naÔeve) patiŽnten

7. Behandelvoorstel eerder behandelde patiŽnten
    7.1 PatiŽnten die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine
    7.2 PatiŽnten die hebben gefaald op DAA behandeling

8. Acute Hepatitis C infectie

9. NierinsufficiŽntie
    9.1 Aanbevelingen bij nierinsufficiŽntie of hemodialyse  
    9.2 Expert opinion nierinsufficiŽntie

10. Gedecompenseerde levercirrose
    10.1 Dosering DAAs bij leverfunctiestoornissen

11. Post levertransplantatie

12. Interacties tussen geneesmiddelen
    12.1 Interacties
    12.2 Fijnmalen tabletten

13. Behandeling in studieverband

14. Referenties

15. Verantwoording
    15.1 Juridische betekenis
    15.2 Belangenverstrengeling

16. Lijst met afkortingenINITIATIEF


NIV, NVHB, NVMDL, NVH, NVZA

     

FINANCIERING
Dit richtsnoer is op eigen initiatief zonder externe financiering geschreven

hcvrichtsnoer.pdf