8. Acute Hepatitis C infectie

In Nederland worden de meeste acute HCV infecties gevonden bij mannen die seks hebben met mannen met een HIV co-infectie op basis van regelmatige ALAT-controle. Zowel de NVHB als de NVMDL/ NVH heeft in 2011 een richtlijn gepubliceerd waarin deze behandeling besproken wordt [9, 10].

De kans op spontane klaring van acute HCV bij HIV gecoinfecteerde patiŽnten is slechts 10-15%. Geadviseerd wordt om 4 weken na de diagnose opnieuw een HCV-RNA te bepalen en indien er een >2Log10 daling van HCV-RNA spontane klaring verder af te wachten [2, 11].

Op dit moment geldt in Nederland nog steeds dat DAAs niet geregistreerd zijn voor acute hepatitis c behandeling. Wel is algemeen geaccepteerd dat het succes van de behandeling in de acute fase gelijk is aan die in de chronische fase [12-14]. Vanuit deze optiek adviseren we, evenals de Amerikaanse en Europese richtlijn, dan ook snelle behandeling met DAAs. Wel verdient het aanbeveling behandeling van acute HCV zoveel mogelijk in studie-verband te doen.index.html