8. Acute Hepatitis C infectie

In Nederland worden de meeste acute HCV infecties gevonden bij patiŽnten met een HIV co-infectie op basis van regelmatige ALAT-controle. Zowel de NVHB als de NVMDL/ NVH hebben in 2011 een richtlijn gepubliceerd waarin deze behandeling besproken wordt. [7, 8]


Acute HCV mono-infectie
Acute HCV bij HIV
Geneesmiddel
Gepegyleerd interferon-alfa 2a/2b
Gepegyleerd interferon-alfa 2a/2b met gewichts gedoseerd ribavirine
Duur
24 weken
24 - 48 weken
Virale respons tijdens behandeling
16 weken kan overwogen worden bij RVR

- 24 weken bij een rapid virological response (RVR) of bij een complete early virological response (cEVR)
- 48 weken behandeling aanbevolen als er geen RVR of cEVR
RVR = Rapid Viral Response (HCV RNA undetectable at week 4), cEVR = complete early viral response (HCV RNA detectable at week 4 and undetectable at week 12)

De nieuwe direct antivirale medicijnen zijn niet geregistreerd en worden niet vergoed voor de indicatie acute hepatitis C. Wel zijn er een 3-tal studies gepubliceerd (Basu et al. Hepatol Int 2016;10:S14–S15.; Rockstroh et al. CROI 2016; Deterding et al. J Hepatol 2016;64:S211.), met weliswaar kleine patiŽnten aantallen, waarin de werkzaamheid van DAAs bij patiŽnten met een acute HCV werd onderzocht. SVR-percentages varieerden tussen de 77% en 100% met een behandelduur van 4 of 6 weken.

Op basis hiervan adviseren de Amerikaanse en Europese richtlijn om patiŽnten met een acute HCV te behandelen als een chronische infectie dus met DAAs.
Voor de Nederlandse situatie geldt dat DAAs nog niet geregistreerd zijn voor acute hepatitis c behandeling. De enige op dit moment geregistreerde medicijnen voor acute HCV behandeling zijn:
-    gepegyleerd interferon-alfa 2a/2b
-    ribavirine

Vanuit public health oogpunt (het voorkomen van verdere HCV verspreiding) dient  sterk overwogen te worden om een HCV te behandelen indien niet de verwachting is dat een patient de infectie spontaan klaart Indien niet in de acute fase van de infectie voor behandeling wordt gekozen, kan gewacht worden tot er sprake is van een chronische infectie. De effectiviteit van HCV behandeling in de chronische fase is met de huidige interferon-vrije therapieŽn vergelijkbaar of beter dan de SVR percentages in de acute fase.


index.html