Tabel met belangrijkste wijzigingen

Wijzigingen in update 1-11-2016 t.o.v. versie 1-5-2016

HS
Actie
Argumentatie
1.1
Grazoprevir/Elbasvir toegevoegd in zwart)
Velpatasvir/Sofosbuvir toegevoegd in zwart
Vergoeding
1.3
Samenstelling commissie aangepast
Wijziging commissieleden
1.4
Volgorde regimes o.b.v. evidence niveau i.p.v. alfabetisch
Steeds meer evidence beschikbaar, we volgen hierin AASLD
1.6
Nieuwe link naar website NVHB HIV richtlijn http://richtlijnhiv.nvhb.nl/

2.1
Tekst toegevoegd aan indicatie voor behandeling
Voor bepaalde patiŽntengroepen wordt behandeling niet vergoed
3.1
Grazoprevir/Elbasvir + Velpatasvir/Sofosbuvir toegevoegd
Zie 1.1.
3.2
Resistentie bepaling als apart hoofdstuk (4)
Makkelijker vindbaar
4
Voetnoot toegevoegd voor genotype 1 en ≤F3, voorzichtig met 8 wkn behandeling met Harvoni of Viekirax/Exviera bij F3
We volgen hierin AASLD en EASL. ReŽle kans dat F3 bij fibroScan in werkelijkheid toch F4 is
6
Tekst toegevoegd om acute HCV te behandelen
Public health oogpunt
7
Tekst aangepast

10
•    Links naar EASL tabellen toegevoegd
•    Nieuw advies interactie met PPI, amiodarone en anti-epileptica
Nieuwe evidence
13
Belangenverstrengeling ge-update
5
Monitoring tijdens en na antivirale behandeling Hiervoor wordt naar EASL guideline verwezen

index.html