7. Behandelvoorstel eerder behandelde patiŽnten

7.1 PatiŽnten die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine

Genotype
Regime  (de behandelopties staan op volgorde van bewijslast weergegeven)

Non-cirrose (≤F3) bewijslast
Cirrose (CP-A) bewijslast
1a
•LDP/SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•PTV/rit/OBV+DSV+RBV 12
•VEL/SOF 12
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
•LDP/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
A1

A1
A1
B1

B1

B1

C2

C2
•LDP/SOF+RBV 12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•PTV/rit/OBV+DSV+RBV 24
•VEL/SOF 12
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
•LDP/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF+RBV 12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
A1

A1
A1
B1

B1

B1

C2

C2
1b
•DAC+SOF 12
•EBR/GZR 12
•LDP/SOF 12
•PTV/rit/OBV+DSV 12
•VEL/SOF 12
A1
A1
A1
A1
A1
•EBR/GZR 12
•PTV/rit/OBV+DSV 12
•VEL/SOF 12
•DAC+SOF+RBV 12*
•LDP/SOF+RBV 12*  
A1
A1
A1
-
-
2
•VEL/SOF 12
•DAC+SOF 12
A1
B1
•VEL/SOF 12
•DAC+SOF 16
A1
-
3
•VEL/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•VEL/SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•DAC+SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
A1

A1

B1

B1
•VEL/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•VEL/SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•DAC+SOF+RBV 24
A1

A1

C1
4
•PTV/rit/OBV+RBV 12
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
•SIM+SOF+RBV 12*
•DAC+SOF+RBV 12*
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml)
A1
A1
B1
B1
B2
B2

B2
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
•PTV/rit/OBV+RBV 12
•SIM+SOF+RBV 12*
•DAC+SOF+RBV 12*
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml)
A1
B1
B1
B1
B2
B2

B2
5
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
B1

•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
B1
6
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF 12
A1
B1
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
B1
* In principe gaat de voorkeur uit naar een behandelduur van 12 weken met toevoeging van ribavirine. Indien er sprake is van ribavirine intolerantie kan worden overwogen om de behandelduur naar 24 weken te verlengen.

Indien er in de kolom EASL een ‘-‘ staat betekent dit dat deze optie niet door EASL wordt aanbevolen.

Afkortingen: DAC = daclatasvir, SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, PTV/r= Paritaprevir/ritonavir, OBV = Ombitasvir, DSV = Dasabuvir, RBV = Ribavirine, SIM = Simeprevir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir


7.2 PatiŽnten die hebben gefaald op DAA behandeling

Er is nog weinig ervaring met patiŽnten die gefaald hebben op een eerdere behandeling met een DAA. De EASL richtlijn van 2016 heeft een uitgebreide tabel, deze hebben wij overgenomen. Wij adviseren echter om bij iedere patiŽnt die op DAA behandeling heeft gefaald,  contact op te nemen met een expert centrum voor advies en resistentiebepaling. 

RAS testing: Bij keuze voor een nieuwe therapie na falen op een DAA, kunnen RAS (Resistance Associated Subsitutions) bepaald worden, deze kunnen de keuze voor nieuwe therapie ondersteunen (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie).  Overleg hiervoor met een expertise-centrum (Amsterdam MC, Erasmus MC, UMC Utrecht).

Genotype 2 chimera: Recent is gebleken dat er sprake kan zijn van een genotype 2 chimera: bij bepaling van genotype wordt er soms een genotype 2 weergegeven terwijl erin werkelijkheid sprake is van een recombinant met een non-structureel genotype 1b genoom en een structureel 2k genoom (genotype 2k/1b chimera). Deze patiŽnten hebben een hoge kans op een relapse op een genotype 2 regime. De patiŽnten zijn m.n. afkomstig uit alle voormalige Sovjetrepublieken [5, 6]. Wij raden aan om bij genotype 2 relapse patiŽnten aanvullend virologisch onderzoek te laten verrichten om na te gaan of er sprake is van deze genotype 2k/1b chimera in een van de centra waar dit mogelijk is (Amsterdam MC, Erasmus MC, UMC Utrecht).


DAA failure tabel

DAA failure tabel cont


index.html