7. Behandelvoorstel eerder behandelde patiŽnten

7.1 PatiŽnten die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine

Genotype
Regime  (de behandelopties staan op volgorde van bewijslast weergegeven)

Non-cirrose (≤F3) bewijslast
Cirrose (CP-A) bewijslast
1a
•LDP/SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•PTV/rit/OBV+DSV+RBV 12
•VEL/SOF 12
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
•LDP/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•GLE/PIB 8
A1

A1
A1
B1

B1

B1

C2

C2

#
•LDP/SOF+RBV 12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•PTV/rit/OBV+DSV+RBV 24
•VEL/SOF 12
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
•LDP/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF+RBV 12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•GLE/PIB 12
A1

A1
A1
B1

B1

B1

C2

C2

#
1b
•DAC+SOF 12
•EBR/GZR 12
•LDP/SOF 12
•PTV/rit/OBV+DSV 12
•VEL/SOF 12
•GLE/PIB 8
A1
A1
A1
A1
A1
#
•EBR/GZR 12
•PTV/rit/OBV+DSV 12
•VEL/SOF 12
•DAC+SOF+RBV 12*
•LDP/SOF+RBV 12*
•GLE/PIB 12 
A1
A1
A1
-
-
#
2
•VEL/SOF 12
•DAC+SOF 12
•GLE/PIB 8
A1
B1
#
•VEL/SOF 12
•DAC+SOF 16
•GLE/PIB 12
A1
-
#
3
•VEL/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•VEL/SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•DAC+SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•DAC+SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•GLE/PIB 16
•VEL/SOF/VOX 12
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
A1

A1

B1

B1

#
#
•VEL/SOF 12
(als geen baseline RAS aanwezig)
•VEL/SOF+RBV12*
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
•DAC+SOF+RBV 24
•GLE/PIB 16
•VEL/SOF/VOX 12
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
A1

A1

C1
#
#
4
•PTV/rit/OBV+RBV 12
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
•SIM+SOF+RBV 12*
•DAC+SOF+RBV 12*
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml)
•GLE/PIB 8
A1
A1
B1
B1
B2
B2

B2

#
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF+RBV 12*
•PTV/rit/OBV+RBV 12
•SIM+SOF+RBV 12*
•DAC+SOF+RBV 12*
•EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml)
•EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml)
•GLE/PIB 12
A1
B1
B1
B1
B2
B2

B2

#
5
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF 12
•GLE/PIB 8
A1
B1

#
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF 12
•GLE/PIB 12
A1
-
#
6
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF 12
•GLE/PIB 8
A1
B1
#
•VEL/SOF 12
•LDP/SOF 12
•GLE/PIB 12
A1
-
#
* In principe gaat de voorkeur uit naar een behandelduur van 12 weken met toevoeging van ribavirine. Indien er sprake is van ribavirine intolerantie kan worden overwogen om de behandelduur naar 24 weken te verlengen.

# Aanduiding bewijslast volgt naar aanleiding van de komende EASL update, verwacht medio april 2018.

Indien er in de kolom EASL een ‘-‘ staat betekent dit dat deze optie niet door EASL wordt aanbevolen.

Afkortingen: DAC = daclatasvir, SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, PTV/r= Paritaprevir/ritonavir, OBV = Ombitasvir, DSV = Dasabuvir, RBV = Ribavirine, SIM = Simeprevir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir, VOX = Voxilaprevir.


7.2 PatiŽnten die hebben gefaald op DAA behandeling

Er is nog weinig ervaring met patiŽnten die gefaald hebben op een eerdere behandeling met een DAA. Wij adviseren om bij iedere patiŽnt die op DAA behandeling heeft gefaald, contact op te nemen met een expertise centrum voor advies en resistentiebepaling en verwijzen verder naar de AASLD/IDSA-richtlijns: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C, version September 2017, www.hcvguidelines.org [6] voor achtergrondinformatie.

RAS testing: Bij keuze voor een nieuwe therapie na falen op een DAA, kunnen RAS (Resistance Associated Subsitutions) bepaald worden, deze kunnen de keuze voor nieuwe therapie ondersteunen (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie). Overleg hiervoor met een expertise-centrum (AMC, EMC, UMC).
index.html