10. Interacties tussen geneesmiddelen
10.1 Interacties

Zowel de DAAs als ook ritonavir (in combinatie met paritaprevir) worden gemetaboliseerd via de lever waarbij de medicijnen kunnen dienen als substraat, inducer of remmer van het cytochroom P450 systeem (afhankelijk van het medicijn). Daarom moet voorafgaand aan de DAA-therapie een interactie-check met co-medicatie verricht worden. Hiervoor verwijst de richtsnoer-commissie naar de EASL richtlijn. Tevens kan gebruik worden gemaakt van online beschikbare interactieprogramma’s:
- HEP Drug Interaction Checker (http://www.hep-druginteractions.org)
- epocrates interaction check (https://online.epocrates.com/interaction-check)

Specifiek willen wij nog ingaan op 2 interacties: (1) PPIs en sofosbuvir/ledipasvir; en (2) DAA combinaties met amiodaron.

Indien een patiŽnt met een PPI in aanmerking komt voor een behandeling met sofosbuvir/ledipasvir stellen wij het volgende stappenplan voor:
1.    Stop de PPI indien mogelijk enkele weken voor start sofosbuvir/ledipasvir (om te zien of patient echt zonder kan)
2.    Indien de PPI niet gestopt kan worden, beperk het PPI gebruik tot 1 dd 20mg omeprazol (of vergelijkbare dosis van een andere PPI) tegelijk in te nemen met ledipasvir/sofosbuvir.
3.    Indien de dosis van de PPI niet beperkt kan worden, selecteer andere HCV behandeling

Er zijn diverse cases gemeld van symptomatische bradycardie door een waarschijnlijke interactie tussen sofosbuvir-bevattende DAA combinaties en amiodaron, met sterfte of plaatsing van een pacemaker tot gevolg [42, 43]. Dit is hierdoor een contra-indicatie.

In geval van onduidelijkheid of vragen neem dan contact op met uw eigen apotheker of prof. dr. D.M. Burger via idpharmacology@radboudumc.nl.


index.html