11. Post levertransplantatie

Bij patiŽnten op de wachtlijst voor levertransplantatie is antivirale therapie geÔndiceerd ter voorkoming van graft infectie. De timing van behandeling bij deze patiŽnten is aan discussie onderhevig en er dient daarom altijd overleg plaats te vinden in overleg met een transplantatiecentrum (zie hoofdstuk 10).

Bij terugkeer van het virus na levertransplantatie ontwikkelt een derde van de patiŽnten cirrose binnen 5 jaar na transplantatie. Het ontstaan van fibrose en cirrose binnen 1 jaar na transplantatie geeft een hoog risico op falen van het transplantaat, waardoor deze patiŽnten op korte termijn behandeld dienen te worden. Ten slotte dienen spiegels van immunosuppressiva frequent te worden gecontroleerd tijdens antivirale therapie.

Na levertransplantatie dient behandeling zo snel mogelijk plaats te vinden in het transplantatiecentrum waarin de patiŽnt geopereerd is. Aangezien er interacties zijn tussen sommige DAAs en immunosuppressiva, moeten spiegels van immunosuppressiva frequent gecontroleerd worden en moet indien nodig dosisaanpassing plaatsvinden.


index.html