11. Post levertransplantatie

Bij patiŽnten op de wachtlijst voor levertransplantatie is antivirale therapie geÔndiceerd ter voorkoming van graft infectie. De timing van behandeling bij deze patiŽnten is aan discussie onderhevig en er dient daarom altijd overleg plaats te vinden in overleg met een transplantatiecentrum (zie hoofdstuk 8).

Bij terugkeer van het virus na levertransplantatie ontwikkelt een derde van de patiŽnten cirrose binnen 5 jaar na transplantatie. Het ontstaan van fibrose en cirrose binnen 1 jaar na transplantatie geeft een hoog risico op falen van het transplantaat, waardoor deze patiŽnten op korte termijn behandeld dienen te worden. Ten slotte dienen spiegels van immunosuppressiva frequent te worden gecontroleerd tijdens antivirale therapie.

Na levertransplantatie dient behandeling plaats te vinden in overleg met een transplantatiecentrum. Aangezien er interacties zijn tussen sommige DAAs en immunosuppressiva, moeten spiegels van immunosuppressiva frequent gecontroleerd worden en moet indien nodig dosisaanpassing plaatsvinden. De richtsnoercommissie heeft sofosbuvir/velpatasvir tot nu toe niet opgenomen als post-transplantatie optie i.v.m. het ontbreken van data bij patiŽnten na levertransplantatie en volgt hierin de AASLD richtlijn.


Genotype   
Regime (De behandelopties staan op alfabetische volgorde weergegeven)

Non-cirrose (≤F3)
bewijslast
Cirrose (CP-A)
bewijslast
Gedecompenseerde cirrose (CP-B+C)
bewijslast
1a+b
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12*
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
A1
2
•DAC+SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
B1
#
•DAC+SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
B1
#
•DAC+SOF+RBV 12*
B1
3
•DAC+SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
B1
#
•DAC+SOF+RBV 24
•GLE/PIB 12
B1
#
•DAC+SOF+RBV 24*
B1
4
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12*
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
A1
5
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12*
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
A1
6
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12
•LDP/SOF+RBV 12
•GLE/PIB 12
A1
A1
#
•DAC+SOF+RBV 12*
•LDP/SOF+RBV 12*
A1
A1
*Start met ribavirine 600 mg, dosering verhogen naar gelang tolerantie. Indien ribavirine intolerantie, behandelduur verlengen naar 24 weken

# Aanduiding bewijslast volgt naar aanleiding van de komende EASL update, verwacht medio april 2018.


index.html