9. NierinsufficiŽntie

Bij nierfunctiestoornissen met een creatinine klaring > 30ml/min hoeft de dosering van geen van de DAAs aangepast te worden. Echter voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van DAAs bij een creatinine-klaring van < 30 ml/min.

Er komt steeds meer data over de behandeling van patiŽnten met ernstige nierinsufficiŽntie (eGFR <30 ml/min) of patiŽnten met hemodialyse (HD). Deze patiŽntencategorie dient behandeld te worden in een centrum met voldoende nefrologische expertise. Indien ribavirine voorgeschreven wordt, dienen er ribavirine spiegels te worden bepaald.


9.1 Aanbevelingen bij nierinsufficiŽntie of hemodialyse
Bij eGFR >30 mL/min is geen dosisaanpassing nodig.

Aanbevolen regimes per genotype bij eGRF <30 mL/min:

Genotype
Regime*
bewijslast
1a
EBR/GZR
GLE/PIB
A1
A1
1b
Aanbevolen:
EBR/GZR
GLE/PIB

Alternatief:
PTV/rit/OBV+DSV


A1
A1


A1
4
EBR/GZR
GLE/PIB
A1
A1
2,3,5 en 6 GLE/PIB
A1
* Kijk voor de therapieduur in de passende tabel onder Hoofdstuk 6 of 7.1.


Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is onderstaande tabel samengesteld.

Geneesmiddel  
Normale dosering Nierfunctie


30-50 ml/min
10-30 ml/min
<10 ml/min Wordt het geneesmiddel verwijderd door dialyse
Ribavirine
<75kg = 1000mg/dag
>75kg = 1200mg/dag[12]
Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door om de dag 200mg en 400mg[13]
Evt monitoring van RBV spiegel
Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door 200mg/dag[13]
Evt monitoring van RBV spiegel
Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door   200mg/dag[13]
Evt monitoring van RBV spiegel
Nee[14]
Viekiraxģ
(12,5 mg ombitasvir /
75mg paritaprevir / 50mg ritonavir)
2 tabletten/ dag[15] 2 tabletten/ dag[15] 2 tabletten/ dag[15] 2 tabletten/ dag[16] Onbekend
Dasabuvir
500mg/ dag[17] 500mg/ dag[17] 500mg/ dag[17] 500mg/ dag[16] Onbekend
Zepatierģ
(50mg elbasvir/
100mg grazoprevir)
1 tablet/ dag[18]
1 tablet/dag[18] 1 tablet/dag[18] 1 tablet/dag[18] Elbasvir = Nee
Grazoprevir = Nee[18]
Maviretģ
(100mg glecaprevir/ 40mg pibrentasvir)
3 tabletten/ dag[19] 3 tabletten/ dag[19] 3 tabletten/ dag[19] 3 tabletten/ dag[19] Glecaprevir=Nee
Pibrentasvir=Nee[19]


9.2 Expert opinion nierinsufficiŽntie

Sofosbuvir
Sofosbuvir is niet geregistreerd voor patiŽnten met een creatinine klaring < 30 ml/min. Gezien de beschikbaarheid in Nederland van andere wel voor deze groep patiŽnten, geregistreerde middelen adviseert de richtsnoercommissie geen sofosbuvir bevattende regimes te gebruiken bij patienten met CrCL <30 ml/min en/of hemodialyse.


index.html