9. NierinsufficiŽntie

Bij nierfunctiestoornissen met een creatinine klaring > 30ml/min hoeft de dosering van geen van de DAAs aangepast te worden. Echter voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van DAAs bij een creatinine-klaring van < 30 ml/min.
Er komt steeds meer data over de behandeling van patiŽnten met ernstige nierinsufficiŽntie (eGFR <30 ml/min) of patiŽnten met hemodialyse (HD). Deze patiŽntencategorie dient behandeld te worden in een centrum met voldoende nefrologische expertise. Indien ribavirine voorgeschreven wordt, dienen er ribavirine spiegels te worden bepaald.


9.1 Aanbevelingen bij nierinsufficiŽntie of hemodialyse
Bij eGFR >30 mL/min is geen dosisaanpassing nodig.

Aanbevolen regimes per genotype bij eGRF <30 mL/min:

Genotype
Regime*
bewijslast
1a
EBR/GZR+RBV 12
PTV/rit/OBV+DSV+RBV 12
GLE/PIB 8-16
B1
B1
#
1b
EBR/GZR 12
PTV/rit/OBV+DSV 12
GLE/PIB 8-16
A1
A1
#
4
EBR/GZR 12
PTV/rit/OBV+RBV 12
GLE/PIB 8-16
B1
B1
#
2,3,5 en 6 VEL+SOF 12
DAC+SOF+RBV 12
GLE/PIB 8-16
B1
B1
#
* Waar RBV gegeven wordt, wordt spiegelbepaling geadviseerd

# Aanduiding bewijslast volgt naar aanleiding van de komende EASL update, verwacht medio april 2018.

Indien er sprake is van RBV intolerantie of lever cirrose dan wordt geadviseerd de behandelduur te verlengen naar 24 weken (EASL B2)

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is onderstaande tabel samengesteld.

Geneesmiddel  
Normale dosering Nierfunctie


30-50 ml/min
10-30 ml/min
<10 ml/min Wordt het geneesmiddel verwijderd door dialyse
Ribavirine
<75kg = 1000mg/dag
>75kg = 1200mg/dag[19]
Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door om de dag 200mg en 400mg[20]
Evt monitoring van RBV spiegel*
Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door 200mg/dag[20]
Evt monitoring van RBV spiegel*
Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door   200mg/dag[20]
Evt monitoring van RBV spiegel*
Nee[21]
Simeprevir
150mg/ dag 150mg/ dag[22] 150mg/dag[22] 150mg/ dag[22-24] Nee[22]
Sofosbuvir
400mg/ dag[26] 400mg/ dag[26] 400mg/dag[27-29] 400mg/ dag
[23, 27-32]
GS-331007 = Ja
Sofosbuvir = Nee [26]
Daclatasvir

60mg/ dag[33] 60mg/ dag[33] 60mg/ dag[33] 60mg/ dag[24, 33] Nee[33]
Viekiraxģ
(12,5 mg ombitasvir /
75mg paritaprevir / 50mg ritonavir)
2 tabletten/ dag[34] 2 tabletten/ dag[34] 2 tabletten/ dag[34] 2 tabletten/ dag[35] Onbekend
Dasabuvir
500mg/ dag[36] 500mg/ dag[36] 500mg/ dag[36] 500mg/ dag[35] Onbekend
Harvoniģ
(90mg ledipasvir/ 400mg sofosbuvir)
1 tablet/ dag[37] 1 tablet/ dag[37] Onbekend Onbekend
Ledipasvir = Nee[37]
GS-331007 = Ja
Sofosbuvir = Nee[26]
Eplucsaģ
(100 mg velpatasvir/
400mg sofosbuvir)
1 tablet/ dag[38] 1 tablet/dag[38] Onbekend[38] Onbekend[38] Velpatasvir = onbekend (maar onwaarschijnlijk vanwege hoge binding aan plasma eiwitten)[38]

GS-331007 = Ja
Sofosbuvir = Nee[26]
Zepatierģ
(50mg elbasvir/
100mg grazoprevir)
1 tablet/ dag[39]
1 tablet/dag[39] 1 tablet/dag[39] 1 tablet/dag[39] Elbasvir = Nee
Grazoprevir = Nee[39]
Maviretģ
(100mg glecaprevir/ 40mg pibrentasvir)
3 tabletten/ dag[40] 3 tabletten/ dag[40] 3 tabletten/ dag[40] 3 tabletten/ dag[40] Glecaprevir=Nee
Pibrentasvir=Nee[40]
Voseviģ
(100mg velpatasvir/ 400mg sofosbuvir/ 100mg voxilaprevir)
1 tablet/ dag[41] 1 tablet/ dag[41] Onbekend[41] Onbekend[41] GS-331007 = Ja
Sofosbuvir = Nee[26]
Velpatasvir & Voxilaprevir = onbekend (maar onwaarschijnlijk vanwege hoge binding aan plasma eiwitten)[41]
GS-331007: primaire inactieve metaboliet van sofosbuvir

9.1 Expert opinion nierinsufficiŽntie

9.1.1 Sofosbuvir
Sofosbuvir is niet geregistreerd voor patiŽnten met een creatinine klaring < 30 ml/min. Op dit moment zijn er 2 onderzoeken verschenen in peer-reviewed tijdschriften. Nazario et al. beschrijven 17 patiŽnten op sofosbuvir/simeprevir met CrCL <30 ml/min en/of hemodialyse. De sofosbuvir dosering is 1 dd 400mg. Er was 100% SVR, er traden geen SAEs op en geen patiŽnt moest stoppen met therapie vanwege bijwerkingen. [42] Hundemer et al. presenteren 6 patiŽnten met CrCL <30 ml/min waarvan 2 met hemodialyse. Ook zij gebruikten 1 dd 400mg sofosbuvir. SVR% was 67% en 1 patiŽnt moest stoppen vanwege bijwerkingen. Dit was echter 4 dagen voor het einde van de geplande behandelduur van 12 weken en was vanwege anemie en leucopenie; patiŽnt werd behandeld met sofosbuvir, peg-interferon en ribavirine. [43]

Wij adviseren, gezien de beperkte hoeveelheid data, om bij een eGFR <30 ml/min voor een ander dan sofosbuvir bevattend regime te kiezen.


9.1.2 Ledipasvir
Voor ledipasvir zijn geen gegevens bekend tijdens dialyse en hierover wordt derhalve geen uitspraak gedaan.


index.html