6. Behandelvoorstel onbehandelde (naÔeve) patiŽnten

Genotype
Regime (de behandelopties staan op volgorde van bewijslast weergegeven)

Non-cirrose(≤F3) bewijstlast
Cirrose (CP-A)bewijstlast
1a
• DAC+SOF 12
• EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
• LDP/SOF 8†
(als HCV RNA <6mln IU/ml)
• LDP/SOF 12
(als HCV RNA ≥ 6mln IU/ml)
• PTV/rit/OBV+DSV+RBV 12
• VEL/SOF 12
• EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
• GLE/PIB 8
A1
A1

A1

A1

A1
A1
B1

#
• LDP/SOF 12
• PTV/rit/OBV+DSV+RBV 24 
• VEL/SOF 12
• EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
• EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
• DAC+SOF+RBV 12*
• GLE/PIB 12
A1
A1
A1
B1

B1

-
#
1b
• DAC+SOF 12
EBR/GZR 12
• LDP/SOF 8†

(als HCV RNA <6mln IU/ml)
• LDP+SOF 12
(als HCV RNA ≥ 6mln IU/ml)
• VEL/SOF 12
• PTV/rit/OBV+DSV 8
• GLE/PIB 8
A1
A1
A1

A1

A1
B1
#
• EBR/GZR 12
• LDP/SOF 12
• PTV/rit/OBV+DSV 12
• VEL/SOF 12
• DAC+SOF+RBV 12 *
• GLE/PIB 12
A1
A1
A1
A1
-
#
2
• VEL/SOF 12
• DAC+SOF 12
• GLE/PIB 8
A1
B1
#
• VEL/SOF 12
• DAC+SOF 16
• GLE/PIB 12
A1
-
#
3
• DAC+SOF 12
• VEL/SOF12
• GLE/PIB 8

A1
A1
#

• VEL/SOF 12
(als baseline RAS afwezig)
• DAC+SOF+RBV 24
• GLE/PIB 12
• VEL/SOF/VOX 12
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)
A1

C1
#
#
4
• EBR/GZR 12
• LDP/SOF 12
PTV/rit/OBV+RBV 12
VEL/SOF 12
• DAC+SOF 12
• SIM+SOF 12  
• GLE/PIB 8
A1
A1
A1
A1
B2
B2
#
• EBR/GZR 12
• LDP/SOF 12 *
• PTV/rit/OBV+RBV 12 
• SIM+SOF+RBV 12 *
• VEL/SOF 12
• DAC+SOF+RBV 12 *
• GLE/PIB 12
A1
A1
A1
A1
A1
-
#
5
• VEL/SOF 12
• LDP/SOF 12
• GLE/PIB 8
A1
B1
#
• VEL/SOF 12
• LDP/SOF 12
• GLE/PIB 12
A1
-
#
6
• VEL/SOF 12
• LDP/SOF 12
• GLE/PIB 8
A1
B1
#
• VEL/SOF 12
• LDP/SOF 12
• GLE/PIB 12
A1
-
#
* In principe gaat de voorkeur uit naar een behandelduur van 12 weken met toevoeging van ribavirine. Indien er sprake is van ribavirine intolerantie kan worden overwogen om de behandelduur naar 24 weken te verlengen.

† Voorzichtigheid is geboden met een behandelduur van 8 weken bij patiŽnten met een F3 aangezien er een reŽle kans bestaat dat een F3 resultaat bij fibroScan in werkelijkheid toch F4 is.

# Aanduiding bewijslast volgt naar aanleiding van de komende EASL update, verwacht medio april 2018.

Indien er in de kolom EASL een ‘-‘ staat betekent dit dat deze optie niet door EASL wordt aanbevolen.

Afkortingen: DAC = daclatasvir, SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, PTV/r= Paritaprevir/ritonavir, OBV = Ombitasvir, DSV = Dasabuvir, RBV = Ribavirine, SIM = Simeprevir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir, VOX = Voxilaprevir.

index.html