4. Behandelvoorstel onbehandelde (naÔeve) patiŽnten

Genotype
Regime (de behandelopties staan op alfabetische volgorde weergegeven)

Non-cirrose(≤F3) bewijstlast
Cirrose (CP-A)bewijstlast
1a
• DAC+SOF 12
• EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
• EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
• LDP/SOF 8
(als HCV RNA <6mln IU/ml)
• LDP/SOF 12
(als HCV RNA ≥ 6mln IU/ml)
• PTV/rit/OBV+DSV+RBV 12
• VEL/SOF 12
A1
B1

A1

A1

A1

A1
A1
• DAC+SOF+RBV 12*
• EBR/GZR 12
(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml of als geen baseline RAS aanwezig)
• EBR/GZR + RBV 16
(als HCV RNA >800.000 IU/ml of als baseline RAS aanwezig)
• LDP/SOF 12
• PTV/rit/OBV+DSV+RBV 24 
• VEL/SOF 12
-
B1

B1

A1
A1
A1
1b
• DAC+SOF 12
EBR/GZR 12
• LDP/SOF 8
(als HCV RNA <6mln IU/ml)
• LDP+SOF 12
(als HCV RNA ≥ 6mln IU/ml)
• PTV/rit/OBV+DSV 8
• VEL/SOF 12
A1
A1
A1

A1

B1
A1
• DAC+SOF+RBV 12 *
• EBR/GZR 12
• LDP/SOF 12
• PTV/rit/OBV+DSV 12
• VEL/SOF 12

-
A1
A1
A1
A1
2
• DAC+SOF 12
• VEL/SOF 12
B1
A1
• DAC+SOF 16
• VEL/SOF 12
-
A1
3
• DAC+SOF 12
• VEL/SOF12


A1
A1
• DAC+SOF+RBV 24
• VEL/SOF 12
(als baseline RAS afwezig)
• VEL/SOF+RBV 12
(als baseline RAS aanwezig of niet getest)  
C1
A1
4
• DAC+SOF 12
• EBR/GZR 12
• LDP/SOF 12
• PTV/rit/OBV+RBV 12
• SIM+SOF 12
• VEL/SOF 12
B2
A1
A1
-
B2
A1
• DAC+SOF+RBV 12 *
• EBR/GZR 12
• LDP/SOF 12
• PTV/rit/OBV+RBV 12 
• SIM+SOF+RBV 12 *
• VEL/SOF 12
-
A1
A1
A1
A1
A1
5
• LDP/SOF 12
• VEL/SOF 12
B1
A1
• LDP/SOF+RBV 12 *
• VEL/SOF 12
B1
A1
6
• LDP/SOF 12
• VEL/SOF 12
B1
A1
• LDP/SOF+RBV 12 *
• VEL/SOF 12
B1
A1
* In principe gaat de voorkeur uit naar een behandelduur van 12 weken met toevoeging van ribavirine. Indien er sprake is van ribavirine intolerantie kan worden overwogen om de behandelduur naar 24 weken te verlengen.

Indien er in de kolom EASL een ‘-‘ staat betekent dit dat deze optie niet door EASL wordt aanbevolen.

Afkortingen: DAC = daclatasvir, SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, PTV/r= Paritaprevir/ritonavir, OBV = Ombitasvir, DSV = Dasabuvir, RBV = Ribavirine, SIM = Simeprevir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir


index.html