15. Verantwoording

15.1 Juridische betekenis
Dit richtsnoer bevat geen wettelijke voorschriften, maar aanbevelingen die zoveel mogelijk op wetenschappelijke studies gebaseerd zijn. Zorgverleners worden geacht het richtsnoer bij zijn of haar zorgverlening toe te passen in het streven naar kwalitatief goede of ‘optimale’ zorg. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is, in het belang van de patiŽnt, om van de richtlijn af te wijken. Indien van dit richtsnoer wordt afgeweken, is het verstandig om dit te documenteren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de leden van de richtsnoer commissie.


15.2 Belangenverstrengeling
Op alfabetische volgorde zijn hieronder de belangenverstrengelingen van de leden van de koplopergroep weergegeven.


Afgevaardigde namens
Gilead
Jansen
BMS
Abbvie
Roche
MSD
Overig
J.E. Arends
NVHB
A,R
A
A,R
A,R
-
A
-
J.T. Brouwer
NVH, NVMDL
A
A
A
A
-
A
-
M.A.A. Claassen
NIV
-
-
-
-
-
-
-
D.M. Burger
NVZA
A, L
A,L,R
A,R
A,L
R
A, L, R, C -
M. van Dijk

-
-
-
-
-
-
-
J.P.H. Drenth
NVH, comm. Hepatologie NVMDL A,C,R
A
A
A,R,C
-
A,R
Ipsen (R)
A.I.M. Hoepelman
NIV
A
A
A
A,C
-
A
-
P. Honkoop
comm. Hepatologie NVMDL A
A
-
A
-
-
Will Pharma (A)
R.J. de Knegt
NVH/ NVMDL
A,L,R
A,L,R A,L,R A,L,R,C L,R
-
Norgine (A,L), Philips (R)
P.A.M. Kracht

-
-
-
-
-
-

C. Richter
NIV
A
A
A
A
A
A
-
H. van Soest
comm. Hepatologie NVMDL -
-
-
-
-
-

M. van der Valk
NVHB
A,R,L
A,R
A
A
A
A,R
ViiV (A,R)
S. Willemse
NVH/ NVMDL A,L,R,C
L,R
A,L,R
A,R,C
L,R
R
-
A: Advisory Board; L: Lectures; R: Research; C: Consultancy
Laatste update tabel: 05-03-2018index.html