Indicatie voor behandeling

Wie te behandelen

Het doel van een hepatitis C behandeling is het verlagen van mortaliteit, lever gerelateerde morbiditeit (zoals eindstadium leverziekte en hepatocellulair carcinoom) en voorkomen van verdere verspreiding van hepatitis C.

Sinds 1 oktober 2015 worden alle DAA’s voor alle patiënten met een chronische hepatitis C infectie in Nederland vergoed. Derhalve is de richtsnoer commissie van mening dat er een indicatie is voor behandeling voor iedere HCV patiënt in Nederland. Voor bepaalde patiëntengroepen (o.a. gedetineerden en patiënten woonachtig in een verpleeghuis) wordt antivirale behandeling niet standaard vergoed, de richtsnoercommissie is van mening dat dit een onwenselijke situatie is.

Succesvolle behandeling wordt gedefinieerd als “sustained virological response (SVR)”. [4]

Hepatitis B reactivatie

Er is een risico op reactivatie van een hepatitis B infectie tijdens behandeling met DAA’s of na het klaren van de hepatitis C infectie (FDA black box warning April 2016). Het is daarom belangrijk om vooraf de hepatitis B-status van de patiënt te bepalen door middel van bepalen van HBs antigeen (HBsAg), anti-HBc antilichamen (anti-HBc) en anti-HBs antilichamen (anti-HBs). Indien er sprake is van een HBV reactivatie dan is behandeling met nucleoside/ nucleotide analogen geïndiceerd.