Acute hepatitis C infectie

In Nederland worden de meeste acute HCV infecties gevonden bij mannen die seks hebben met mannen met een HIV co-infectie op basis van regelmatige ALAT-controle. Zowel de NVHB als de NVMDL/ NVH heeft in 2011 een richtlijn gepubliceerd waarin deze behandeling besproken wordt. [5, 6]

De kans op spontane klaring van acute HCV bij een HIV co-infectie is slechts 10-15%. [7] Geadviseerd wordt om 4 weken na de diagnose opnieuw een HCV-RNA te bepalen en indien er een >2Log10 daling van HCV-RNA spontane klaring verder af te wachten. [8]

Op dit moment geldt in Nederland nog steeds dat DAA’s niet geregistreerd zijn voor acute hepatitis c behandeling. Wel is algemeen geaccepteerd dat het succes van de behandeling in de acute fase gelijk is aan die in de chronische fase. [9-11] Vanuit deze optiek adviseren we, evenals de Amerikaanse en Europese richtlijn, dan ook snelle behandeling met DAA’s. Wel verdient het aanbeveling behandeling van acute HCV zoveel mogelijk in studieverband te doen.