Behandeling in studieverband

Om de kennis en ervaring met behandeling van hepatitis C met DAA’s te vergroten lopen er momenteel diverse (Nederlandse) studies.

In het bijzonder bij bepaalde patiënten groepen is het van groot belang om meer onderzoek te verrichten. Daarnaast worden er ook farmaceutisch gedreven studies uitgevoerd in verschillende centra. Kijk voor meer informatie op: www.hepatitisinfo.nl.