Behandelvoorstel eerder behandelde patiënten

Patiënten zonder cirrose die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine

Alleen middelen met een bewijslast A gegeven door de EASL worden toegevoegd aan de tabel, tenzij er voor een indicatie minder dan drie middelen met bewijslast A beschikbaar zijn. In dat geval is er tot een aantal van drie aangevuld met aanwezige middelen met de hoogste bewijslast.

 

Na bewijslast heeft het HCV richtsnoer besloten om aanbevelingen te doen op basis van de prijs. Middelen met gelijke bewijslast die minder dan 10% van elkaar verschillen qua prijs worden gezien als gelijkwaardig. De kolom met prijzen bevat de apotheek inkoop prijs per kuur vastgesteld per 1 februari 2019 (sindsdien niet gewijzigd). De volgende update zal plaatsvinden na bekendmaking van de nieuwe EASL richtlijn.

 

Redenen om af te wijken van aanbevolen medicatie kunnen zijn: interacties, bijwerkingen, comorbiditeiten en/of voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld betreffende de behandelduur, het aantal pillen per dag of het aantal dagelijkse innamemoment).

Genotype Regime (De behandelopties staan eerst op volgorde van bewijslast weergegeven en hierna op volgorde van prijs)
  Non-cirrose (F3) Bewijslast Prijs per kuur # van aanbeveling
1a Aanbevolen

GLE/PIB 8

VEL/SOF 12

 

Alternatief

EBR/GZR 12

(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml )

 

A1

A1

 

 

B1

 

 

 

€24.000

€24.750

 

 

€21.000

 

#1

#1

 

 

#2

1b Aanbevolen

EBR/GZR 12

 

Alternatief

GLE/PIB 8

VEL/SOF 12

LDP/SOF12

 

 

A1

 

 

A1

A1

A1

 

 

€21.000

 

 

€24.000

€24.750

€37.125

 

 

#1

 

 

#2

#2

#3

 

2 GLE/PIB 8

VEL/SOF 12

 

A1

A1

 

€24.000

€24.750

 

#1

#1

3 In verband met kosten wordt aangeraden om eerst op RAS te laten testen ‡
Aanbevolen

VEL/SOF 12

(als geen baseline RAS aanwezig)

 

Alternatief

GLE/PIB 12

VEL/SOF/VOX 12

(als baseline RAS aanwezig of niet getest)

 

 

A1

 

 

 

B1

 

 

 

€24.750

 

 

 

€36.000

€42.000

 

 

#1

 

 

 

#2

#3

4 GLE/PIB 8

VEL/SOF 12

A1

A1

€24.000

€24.750

#1

#1

5 en 6 VEL/SOF 12

GLE/PIB 8

 

B1

B1

 

€24.000

€24.750

#1

#1

 

Indien er in de kolom EASL een ‘-‘ staat betekent dit dat deze optie niet door EASL wordt aanbevolen.

 

‡ In verband met het grote prijsverschil tussen Epclusa 12w en Maviret 12w/Vosevi 12w en de hogere bewijslast van Epclusa wordt aangeraden door de HCV richtsnoer commissie om bij deze patiënten te testen op aanwezigheid van RAS. RAS bepaling is mogelijk in het Amsterdam UMC, het Erasmus MC en het UMC Utrecht via afdeling medische microbiologie/virologie. De kosten hiervoor liggen tussen de 100 en 300 euro. Op de website van de verschillende kunt u vinden hoe u deze bepaling kunt laten uitvoeren.

 

Afkortingen: SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir, VOX = Voxilaprevir.

Patiënten met cirrose die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine

Alleen middelen met een bewijslast A1 gegeven door de EASL worden toegevoegd aan de tabel, tenzij er voor een indicatie minder dan drie middelen met bewijslast A1 beschikbaar zijn. In dat geval is er tot een aantal van drie aangevuld met aanwezige middelen met de hoogste bewijslast.

 

Na bewijslast heeft het HCV richtsnoer besloten om aanbevelingen te doen op basis van de prijs. Middelen met gelijke bewijslast die minder dan 10% van elkaar verschillen qua prijs worden gezien als gelijkwaardig. De kolom met prijzen bevat de apotheek inkoop prijs per kuur vastgesteld per 1 februari 2019 (sindsdien niet gewijzigd). De volgende update zal plaatsvinden na bekendmaking van de nieuwe EASL richtlijn.

 

Redenen om af te wijken van aanbevolen medicatie kunnen zijn: interacties, bijwerkingen, comorbiditeiten en/of voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld betreffende de behandelduur, het aantal pillen per dag of het aantal dagelijkse innamemoment).

Genotype Regime (De behandelopties staan eerst op volgorde van bewijslast weergegeven en hierna op volgorde van prijs)
  Cirrose (CP-A) Bewijslast Prijs per kuur # van aanbeveling
1a Aanbevolen

VEL/SOF 12

 

Alternatief

GLE/PIB 12

EBR/GZR 12

(als HCV RNA ≤800.000 IU/ml)

 

A1

 

 

A1

B1

 

 

 

€24.750

 

 

€36.000

€21.000

 

#1

 

 

#2

#3

1b Aanbevolen

EBR/GZR 12

 

Alternatief

VEL/SOF 12

GLE/PIB 12

LDP/SOF 12

 

 

A1

 

 

A1

A1

A1

 

 

€21.000

 

 

€24.750

€36.000

€37.125

 

#1

 

 

#2

#3

#3

 

2 Aanbevolen

VEL/SOF 12

 

Alternatief

GLE/PIB 12

 

 

A1

 

 

A1

 

€24.750

 

 

€36.000

 

#1

 

 

#2

3 Aanbevolen

GLE/PIB 16

 

Alternatief

VEL/SOF/VOX 12

(als baseline RAS aanwezig of niet getest)

 

 

B1

 

 

B2

 

 

€48.000

 

 

€42.000

 

 

#1

 

 

#2

4 Aanbevolen

VEL/SOF 12

 

Alternatief

GLE/PIB 12

 

 

A1

 

 

A1

 

€24.750

 

 

€36.000

 

 

#1

 

 

#2

5 en 6 Aanbevolen

VEL/SOF 12

 

Alternatief

GLE/PIB 12

 

 

B1

 

 

B1

 

 

€24.750

 

 

€36.000

 

 

#1

 

 

#2

 

 

Afkortingen: SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir, VOX = Voxilaprevir.

Patiënten die hebben gefaald op DAA behandeling

Er is nog weinig ervaring met patiënten die gefaald hebben op een eerdere behandeling met een DAA. Wij adviseren om bij iedere patiënt die op DAA behandeling heeft gefaald, contact op te nemen met een expertise centrum voor advies en resistentiebepaling en verwijzen verder naar de EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018 voor achtergrondinformatie. [2]

 

Bij keuze voor een nieuwe therapie na falen op een DAA, kunnen RAS (Resistance Associated Subsitutions) bepaald worden, deze kunnen de keuze voor nieuwe therapie ondersteunen (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie). De kosten liggen tussen de 100 en 300 euro. Overleg hiervoor met een expertise-centrum (Amsterdam UMC, Erasmus MC, UMC Utrecht).