Monitoring tijdens en na antivirale behandeling

Aangezien er nog te weinig literatuur is om een concreet advies te geven m.b.t. monitoring tijdens en follow-up na behandeling verwijzen we hiervoor naar de EASL richtlijn. [2]