Nierinsufficiëntie

De behandeling van patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (eGFR <30 ml/min), post-niertransplantatie patiënten of  patiënten met hemodialyse dient plaats te vinden in een centrum met voldoende nefrologische expertise.

Bij HCV patiënten met chronische nierinsufficiëntie inclusief patiënten met eGFR <30 ml/min en patiënten met hemodialyse kunnen de DAA’s volgens aanbevelingen worden voorgeschreven zonder dosisaanpassing (bewijslast A1). Het gebruik van ribavirine dient te worden vermeden bij patiënten met eGFR <30 ml/min en patiënten met hemodialyse.

Gezien de hoeveelheid bewijs in de literatuur heeft de combinatie GLE/PIB voor alle genotypes en de combinatie EBR/GZR voor genotype 1b de voorkeur bij patiënten met eGRF <30 mL/min en hemodialyse patiënten.

 

Indien er een contraindicatie bestaat voor het gebruik van proteaseremmers (bijvoorbeeld bij gedecompenseerde levercirrose) is de combinatie SOF/VEL met ribavirine (start dosis 600 mg/dag en ophogen aan de hand van bijwerkingen en Hb gehalte) gedurende 12 weken geïndiceerd bij patiënten met een eGFR >30 ml/min en SOF/VEL 24 weken bij patiënten met een eGFR <30 ml/min.