Nierinsufficiëntie

Bij nierfunctiestoornissen met een creatinine klaring > 30ml/min hoeft de dosering van geen van de DAA’s aangepast te worden. Echter voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van DAA’s bij een creatinine-klaring van < 30 ml/min.

 

Er komt steeds meer data over de behandeling van patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (eGFR <30 ml/min) of patiënten met hemodialyse (HD). Deze patiëntencategorie dient behandeld te worden in een centrum met voldoende nefrologische expertise. Indien ribavirine voorgeschreven wordt, dienen er ribavirine spiegels te worden bepaald.

Aanbevelingen bij nierinsufficiëntie of hemodialyse

 

Bij eGFR >30 mL/min is geen dosisaanpassing nodig.

Aanbevolen regimes per genotype bij eGRF <30 mL/min:

 

Genotype Regime † bewijslast
1a Aanbevolen:

EBR/GZR

 

Alternatief:

GLE/PIB

 

A1

 

 

A1

1b Aanbevolen:

EBR/GZR

 

Alternatief:

GLE/PIB

PTV/rit/OBV+DSV

 

A1

 

 

A1

A1

4 Aanbevolen:

EBR/GZR

 

Alternatief:

GLE/PIB

 

A1

 

 

A1

2,3,5 en 6 GLE/PIB A1

 

† Kijk voor de therapieduur voor onbehandelde patiënten hier en voor eerder behandelde patiënten hier.

 

Afkortingen: SOF = Sofosbuvir, LDP = Ledipasvir, PTV/r= Paritaprevir/ritonavir, OBV = Ombitasvir, DSV = Dasabuvir, VEL = Velpatasvir, GZR = Grazoprevir, EBR = Elbasvir, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir.

Op basis van de beschikbare informatie is onderstaande tabel samengesteld.

 

Geneesmiddel Normale dosering Nierfunctie Wordt het geneesmiddel verwijderd door dialyse
  30-50 ml/min 10-30 ml/min <10 ml/min of hemodialyse
Ribavirine <75kg = 1000mg/ dag

>75kg = 1200mg/ dag [12]

Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door om de dag 200mg en 400mg [13]

Evt monitoring van RBV spiegel*.

Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door 200mg/ dag [13]

Evt monitoring van RBV spiegel*.

Oplaaddosis: 1200mg gevolgd door   200mg/ dag [13]

Evt monitoring van RBV spiegel*.

Nee [14]
Viekirax®

(12,5 mg ombitasvir

75mg paritaprevir

50mg ritonavir)

2 tabletten/dag [15] 2 tabletten/ dag [15] 2 tabletten/ dag [15] 2 tabletten/ dag [16] Onbekend
Dasabuvir 500mg/ dag [17] 500mg/dag [17] 500mg/dag [17] 500mg/dag [16] Onbekend
Zepatier®

(50mg elbasvir/

100mg grazoprevir)

1 tablet/ dag [18] 1 tablet/dag [18] 1 tablet/dag [18] 1 tablet/dag [18] Elbasvir = Nee

Grazoprevir = Nee [18]

 

Maviret®

(100mg glecaprevir/ 40mg pibrentasvir)

3 tabletten/dag [19] 3 tabletten/ dag [19] 3 tabletten/ dag [19] 3 tabletten/ dag [19] Glecaprevir=Nee

Pibrentasvir=Nee [19]

Expert opinion nierinsufficiëntie

Sofosbuvir

 

Sofosbuvir is niet geregistreerd voor patiënten met een creatinine klaring < 30 ml/min. Gezien de beschikbaarheid in Nederland van andere wel voor deze groep patiënten, geregistreerde middelen adviseert de richtsnoercommissie geen sofosbuvir bevattende regimes te gebruiken bij patienten met CrCL <30 ml/min en/of hemodialyse.