Post levertransplantatie

Bij patiënten op de wachtlijst voor levertransplantatie is antivirale therapie geïndiceerd ter voorkoming van graft infectie. De timing van behandeling bij deze patiënten is aan discussie onderhevig en er dient daarom altijd overleg plaats te vinden in overleg met een transplantatiecentrum (zie ook ‘Gedecompenseerde levercirrose’).

Bij terugkeer van het virus na levertransplantatie ontwikkelt een derde van de patiënten cirrose binnen 5 jaar na transplantatie. Het ontstaan van fibrose en cirrose binnen 1 jaar na transplantatie geeft een hoog risico op falen van het transplantaat, waardoor deze patiënten op korte termijn behandeld dienen te worden. Behandeling dient plaats te vinden in het transplantatiecentrum waar patiënt geopereerd is. Aangezien er interacties zijn tussen sommige DAA’s en immunosuppressiva, moeten spiegels van immunosuppressiva frequent gecontroleerd worden en moet indien nodig dosisaanpassing plaatsvinden.