Verantwoording

Juridische betekenis

Dit richtsnoer bevat geen wettelijke voorschriften, maar aanbevelingen die zoveel mogelijk op internationale richtlijnen gebaseerd zijn. Zorgverleners worden geacht het richtsnoer bij zijn of haar zorgverlening toe te passen in het streven naar kwalitatief goede of ‘optimale’ zorg.

 

Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is, in het belang van de patiënt, om van de richtlijn af te wijken. Indien van dit richtsnoer wordt afgeweken, is het verstandig om dit te documenteren. Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de leden van de richtsnoer commissie.

Belangenverstrengeling

Op alfabetische volgorde zijn hieronder de belangenverstrengelingen van de leden van de koplopergroep weergegeven.

A: Advisory Board; L: Lectures; R: Research; C: Consultancy                                                      Laatste update tabel: 25-01-2020

 

  Afgevaardigd namens Gilead Jansen BMS AbbVie Roche MSD Overig
S.M. Brakenhoff
J.T. Brouwer NVH,NVMDL A A A A A
D.M. Burger NVZA A, L A, L, R A, R A, L R A, L, R, C
M.A.A. Claassen NIV
M. van Dijk A
J.P.H. Drenth NVH, comm. Hepatologie NVMDL A, C, R A A A, R, C A, R Ipsen (R)

 

A.I.M. Hoepelman NIV A A A A, C A
P. Honkoop Comm. Hepatologie NVMDL A A A A Will Pharma (A)
C.J. Isfordink
R.J. de Knegt NVHB A, L, R A, L, R A, L, R A, L, R, C L, R Norgine (L), Philips (R)
K. Pogány NIV
H. van Soest Comm. Hepatologie NVMDL
M. van der Valk NVHB A, R, L A, R A A A A, R ViiV (A, R)
S.B. Willemse NVH/NVMDL A, L, R, C L, R A, L, R A, R, C L, R R