Versimpelde behandelstrategie

In lijn met de nieuwste EASL richtlijn, bevelen wij een versimpelde behandelstrategie aan voor genotypes 1a, 2, 4, 5 en 6 en voor genotype 1b. Deze strategieën worden hieronder weergegeven. Patiënten met genotype 3 behoeven een specifieke strategie, die hier te vinden is.

Alleen middelen met een bewijslast A gegeven door de EASL worden toegevoegd aan de tabel, tenzij er voor een indicatie minder dan drie middelen met bewijslast A beschikbaar zijn. In dat geval is er tot een aantal van drie aangevuld met aanwezige middelen met de hoogste bewijslast. Na bewijslast heeft het HCV Richtsnoer besloten om aanbevelingen te doen op basis van de prijs. Middelen met gelijke bewijslast die minder dan 10% van elkaar verschillen qua prijs worden gezien als gelijkwaardig. Een overzicht van de prijzen vindt u hier. Na overweging van de bewijslast gevolgd door de prijs, krijgt de therapie een nummer van aanbeveling.

 

Redenen om af te wijken van aanbevolen medicatie kunnen zijn: interacties, bijwerkingen, comorbiditeiten en/of voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld betreffende de behandelduur, het aantal pillen per dag of het aantal dagelijkse innamemoment).

Genotype 1a, 2, 4, 5 en 6

Nummer van aanbeveling #1 #1
Genotype Behandelstatus Cirrose status GLE/PIB SOF/VEL
1a, 2, 4, 5 en 6 Onbehandeld (naïef) Geen cirrose 8 weken (A1) 12 weken (A1)
Gecompenseerde cirrose (CP-A)
Eerder behandeld * Geen cirrose 8 weken (A1) 12 weken (A1) **
Gecompenseerde cirrose (CP-A) 12 weken (A1) **

 

* Eerder behandelde patiënten die gefaald hebben op (peg)interferon en/of ribavirine, eventueel in combinatie met sofosbuvir.

 

** Bij eerder behandelde patiënten met gecompenseerde cirrose heeft SOF/VEL de voorkeur boven GLE/PIB wegens het prijsverschil.

 

Afkortingen: CP-A = Child-Pugh A, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir, SOF = Sofosbuvir, VEL = Velpatasvir.

Genotype 1b

Nummer van aanbeveling #1 #2 #2
Genotype Behandelstatus Cirrose status EBR/GZR GLE/PIB SOF/VEL
1b Onbehandeld (naïef) Geen cirrose 12 weken (A1) 8 weken (A1) 12 weken (A1)
Gecompenseerde cirrose (CP-A)
Eerder behandeld * Geen cirrose 12 weken (A1) 8 weken (A1) 12 weken (A1) **
Gecompenseerde cirrose (CP-A) 12 weken (A1)**

 

* Eerder behandelde patiënten die gefaald hebben op (peg)interferon en/of ribavirine, eventueel in combinatie met sofosbuvir.

 

** Bij eerder behandelde patiënten met gecompenseerde cirrose heeft SOF/VEL de voorkeur boven GLE/PIB wegens het prijsverschil.

 

Afkortingen: CP-A = Child-Pugh A, GLE = Glecaprevir, PIB = Pibrentasvir, SOF = Sofosbuvir, VEL = Velpatasvir, EBR = Elbasvir, GRZ = Grazoprevir.