Behandeling genotype 3 patiënten

De versimpelde behandelstrategie is niet afdoende voor genotype 3 patiënten. Daarom heeft het Richtsnoer, in navolging van de nieuwste EASL richtlijn, een apart advies opgesteld voor deze groep patiënten. Dit advies wordt hieronder weergegeven.

Alleen middelen met een bewijslast A gegeven door de EASL worden toegevoegd aan de tabel, tenzij er voor een indicatie minder dan drie middelen met bewijslast A beschikbaar zijn. In dat geval is er tot een aantal van drie aangevuld met aanwezige middelen met de hoogste bewijslast. Na bewijslast heeft het HCV Richtsnoer besloten om aanbevelingen te doen op basis van de prijs. Middelen met gelijke bewijslast die minder dan 10% van elkaar verschillen qua prijs worden gezien als gelijkwaardig. Een overzicht van de prijzen vindt u hier. Na overweging van de bewijslast gevolgd door de prijs, krijgt de therapie een nummer van aanbeveling.

 

Redenen om af te wijken van aanbevolen medicatie kunnen zijn: intrinsiek NS5A-resistent subtype (3b, 3g), interacties, bijwerkingen, comorbiditeiten en/of voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld betreffende de behandelduur, het aantal pillen per dag of het aantal dagelijkse innamemoment).

Onbehandelde (naïeve) genotype 3 patiënten

Cirrose status Regime Bewijslast Prijs per kuur Nummer van aanbeveling
Geen cirrose Aanbevolen

– GLE/PIB 8w

– SOF/VEL 12w

 

A1

A1

 

€24.000

€24.750

 

#1

#1

Gecompenseerde cirrose (CP-A) In verband met kosten wordt aangeraden om eerst op RAS te laten testen *
Aanbevolen

– SOF/VEL 12w (indien geen baseline RAS aanwezig)

 

Alternatief

– GLE/PIB 12w

– SOF/VEL/VOX 12w

 

A1

 

 

 

 

A1

A1

 

€24.750

 

 

 

 

€36.000

€42.000

 

#1

 

 

 

 

#2

#3

 

* In verband met het grote prijsverschil tussen SOF/VEL 12w, GLE/PIB 12w en SOF/VEL/VOX 12w bij gelijke bewijslast wordt aangeraden om bij deze patiënten pre-therapeutisch te testen op aanwezigheid van RAS. RAS bepaling is mogelijk in het Amsterdam UMC, het Erasmus MC en het UMC Utrecht via de afdeling medische microbiologie/virologie. De kosten hiervoor liggen tussen de 100 en 300 euro. Op de website van de verschillende ziekenhuizen kunt u vinden hoe u deze bepaling kunt laten uitvoeren.

 

Afkortingen: CP-A = Child-Pugh A, GLE = glecaprevir, PIB = pibrentasvir, SOF = sofosbuvir, VEL = velpatasvir, VOX = voxilaprevir.

Eerder behandelde genotype 3 patiënten die hebben gefaald op (peg)interferon en/of ribavirine, eventueel in combinatie met sofosbuvir

Cirrose status Regime Bewijslast Prijs per kuur Nummer van aanbeveling
Geen cirrose Aanbevolen

– SOF/VEL 12w

 

Alternatief

– GLE/PIB 12w

 

A1

 

 

A1

 

€24.750

 

 

€36.000

 

#1

 

 

#2

Gecompenseerde cirrose (CP-A) Aanbevolen

– SOF/VEL/VOX 12w

 

Alternatief

– GLE/PIB 16w

– SOF/VEL 12w (indien geen baseline RAS aanwezig)

 

A1

 

 

A1

B1

 

 

€42.000

 

 

€48.000

€24.750

 

 

#1

 

 

#2

#3

 

 

Afkortingen: CP-A = Child-Pugh A, GLE = glecaprevir, PIB = pibrentasvir, SOF = sofosbuvir, VEL = velpatasvir, VOX = voxilaprevir.