Belangrijkste wijzigingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de huidige versie (maart 2019) ten opzicht van de versie juli 2018.

HS Actie Argumentatie
1.1 Daclatasvir verwijderd Niet meer verkrijgbaar in NL sinds 01-01-2019
Vosevi® toegevoegd Wordt vergoed in NL sinds 01-07-2018
1.3 Figuur gewijzigd Samenstelling commissie is gewijzigd
1.4 Alleen middelen met bewijslast A worden opgenomen in het richtsnoer, tenzij er minder dan 3 middelen beschikbaar zijn voor deze bewijslast De commissie wil alleen de wetenschappelijk best onderbouwde middelen aanbevelen
Prijzen gaan na bewijslast doorslaggevend zijn in de aanbevelingen van de richtsnoer commissie De commissie wil in het kader van de hoge zorgkosten aanbevelingen doen op basis van prijs
1.5 Paragraaf toegevoegd De commissie geeft specifieke voorbeelden van omstandigheden waarbij afgeweken kan worden van het richtsnoer
3.1 Prijzen middelen zijn aangepast Lijstprijzen zijn openbaar geworden
4 RAS bepaling wordt nu aanbevolen bij onbehandelde GT3 patiënten met gecompenseerde cirrose en eerder behandelde GT3 patiënten zonder cirrose RAS bepaling kan het onderscheid maken tussen behandelen met VEL/SOF of GLE/PIB / VEL/SOF/VOX. Gezien de grote prijsverschillen tussen deze middelen adviseert de commissie een RAS bepaling voorafgaand aan therapie
6 Nieuwe indeling; HS 6.1 onbehandelde (naïeve) patiënten zonder cirrose

HS 6.2 onbehandelde (naïeve) patiënten met cirrose

Voor alle GT’s: DAC/SOF verwijderd uit de aanbeveling Daclatasvir is niet meer verkrijgbaar in NL sinds 01-01-2019
Prijzen per kuur en nummer van aanbeveling toegevoegd. Boven aan tabel mogelijke redenen om af te wijken van aanbeveling toegevoegd. Lijstprijzen zijn openbaar geworden
6.1 GT1a: EBR/GZR eerste keuze. GLE/PIB en VEL/SOF eerste alternatief, LDP/SOF tweede alternatief. Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT1a: LDP/SOF 8w verwijderd Bewijslast B2 in EASL
GT1b: EBR/GZR eerste keuze. GLE/PIB en VEL/SOF eerste alternatief, LDP/SOF en PTV/rit/OBV+DSV tweede alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT1b: EBR/GZR, LDP/SOF en PTV/rit/OBV+DSV verwijderd Bewijslast respectievelijk B2, B1 en B2 in EASL
GT2 en GT3: VEL/SOF en GLE/PIB beiden eerste keuze Prijsverschil <10% en gelijke bewijslast
GT4: EBR/GZR eerste keuze. GLE/PIB en VEL/SOF gelijkwaardig alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT4: LDP/SOF verwijderd Bewijslast B1 in EASL
GT5-6: GLE/PIB en VEL/SOF beiden eerste keuze. LDP/SOF alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
6.2 GT1a: VEL/SOF eerste keuze. GLE/PIB en LDP/SOF beiden gelijkwaardig alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT1a: EBR/GZR verwijderd Bewijslast B1 in EASL
GT1b: EBR/GZR eerste keuze. VEL/SOF eerste alternatief. GLE/PIB, LDP/SOF en PTV/rit/OBV+DSV gelijkwaardig tweede alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT2: VEL/SOF eerste keuze. GLE/PIB alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT3: aanbevolen om bij deze patiënten altijd op baseline RAS te testen Eerste keuze VEL/SOF €12.000 goedkoper dan alternatief. VEL/SOF mag alleen worden gegeven indien geen RAS aanwezig
GT4: EBR/GZR eerste keuze. VEL/SOF eerste alternatief. GLE/PIB tweede alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT5-6: VEL/SOF eerste keuze. GLE/PIB en LDP/SOF gelijkwaardig alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
7 Nieuwe indeling; HS 7.1 patiënten zonder cirrose die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine,

HS 7.2 patiënten met cirrose die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine,

HS 7.3 patiënten die hebben gefaald op DAA behandeling

Voor alle GT’s: DAC/SOF verwijderd uit de aanbeveling Daclatasvir is niet meer verkrijgbaar in NL sinds 01-01-2019
Prijzen per kuur en nummer van aanbeveling toegevoegd. Boven aan tabel mogelijke redenen om af te wijken van aanbeveling toegevoegd Lijstprijzen zijn openbaar geworden
7.1 GT1b: EBR/GZR eerste keuze, overige middelen alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT3: aanbevolen om bij deze patiënten altijd op baseline RAS te testen Eerste keuze VEL/SOF €12.000 goedkoper dan alternatief. VEL/SOF mag alleen worden gegeven indien geen RAS aanwezig
GT5-6; LDP/SOF verwijderd Niet meer in de EASL richtlijn, duurder dan alternatieven
7.2 GT1a, 2 en 4 t/m6: VEL/SOF eerste keuze, GLE/PIB eerste alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT1b: EBR/GZR eerste keuze, overige middelen alternatief Prijsverschil bij gelijke bewijslast
GT5-6; LDP/SOF verwijderd Niet meer in de EASL richtlijn, duurder dan alternatieven
9 Onderscheid gemaakt in ‘aanbevolen’ en ‘alternatief’ in verband met prijs. Lijstprijzen zijn openbaar geworden
10 DAC+SOF verwijderd uit de tabel. De tabel versimpeld Daclatasvir is niet meer verkrijgbaar in NL sinds 01-01-2019