Belangrijkste wijzigingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de huidige versie (oktober 2019) ten opzicht van de versie maart 2019.

Hoofdstuk Actie Argumentatie
Inleiding Afbeelding samenstelling commissie aangepast
Verwezen naar de meest recente versies van de EASL en AASLD richtlijnen
Genotype bepaling voor behandeling Toevoeging hoofdstuk over noodzaak van HCV genotype en subtype bepaling De introductie van pangenotypische DAA heeft het belang van genotype bepaling sterk verminderd. Desalniettemin zijn er patiënten die kunnen profiteren van een behandeling op maat, wanneer hun genotype en subtype is bepaald. Derhalve adviseert de HCV richtsnoer commissie om in principe een genotype en subtype te bepalen voor start behandeling.
Resistentie bepaling Verwijderen aanbeveling tot RAS bepalen bij eerder behandelde genotype 3 patiënten zonder cirrose In de nieuwe EASL richtlijn is afwezigheid van RAS bij deze patiënten groep geen voorwaarde meer om te starten met sofosbuvir/velpatasvir. Derhalve is een RAS bepaling niet meer nodig.
Versimpelde behandelstrategie Het oude hoofdstuk ‘Behandelvoorstel onbehandelde (naïeve) patiënten’ is te komen vervallen en vervangen door hoofdstuk ‘Versimpelde behandelstrategie genotype 1, 2 en 4 t/m 6’ Advies conform EASL richtlijn 2020.
Behandelvoorstel genotype 3 patiënten Het oude hoofdstuk ‘Behandelvoorstel eerder behandelde patiënten’ is te komen vervallen en vervangen door hoofdstuk ‘Behandelvoorstel genotype 3 patiënten’ Advies conform EASL richtlijn 2020.
Patiënten die hebben gefaald op interferon-vrije DAA behandeling Het oude sub-hoofdstuk ‘Patiënten die hebben gefaald op DAA behandeling’ is nu een apart hoofdstuk geworden: ‘Patiënten die hebben gefaald op interferon-vrije DAA behandeling’
Toevoegen advies om bij falen DAA allereerst naar compliantie en mogelijke interacties te kijken. Het advies tot RAS bepaling is gehandhaafd. Gezien falen met de huidige generatie DAA zeldzaam is, is het van belang om naast virus-gerelateerde factoren ook naar mogelijke patiënt-gerelateerde factoren die tot falen hebben geleid te kijken.
Bij afwezigheid van gedecompenseerde cirrose, NS5A RAS of meerdere gefaalde DAA behandelingen is het advies om na DAA falen herbehandeling met SOF/VEL/VOX te starten. Bij aanwezigheid van bovenstaande factoren is het advies om met een expertisecentrum te overleggen voor adviezen omtrent herbehandeling Advies conform EASL richtlijn 2020.
Nierinsufficiëntie De contra-indicatie voor sofosbuvir gebruik bij een eGFR <30 ml/min is verwijderd Sofosbuvir is geregistreerd voor patiënten met eGFR <30 mlm/min
Tabel nierinsufficiëntie is verwijderd Aanbevolen therapie bij nierinsufficiëntie is GLE/PIB en bij genotype 1b EBR/GZR
Gedecompenseerde levercirrose SOF/LDP is in tegenstelling tot de EASL richtlijn niet verwijderd uit het Richtsnoer bij deze patiënten categorie. Voorkomen dat er maar één behandeladvies is voor deze patiënten categorie. Advies conform AASLD richtlijn augustus 2020.
Orgaantransplantatie Het oude hoofdstuk ‘Post-levertransplantatie’ is gewijzigd in ‘Orgaantransplantatie’. Er is een advies in opgenomen over het transplanteren van HCV-positieve organen.
Behandeling kinderen en zwangeren Toevoeging hoofdstuk met adviezen betreffende hepatitis C behandeling bij kinderen en zwangeren Advies conform EALS richtlijn 2020 en in samenwerking met kinderartsen.
Interacties tussen geneesmiddelen In het hoofdstuk ‘Interacties’ zijn verwijzingen naar de EASL tabellen geüpdatet.
Fijnmalen van tabletten Het oude sub-hoofdstuk ‘Fijnmalen van tabletten’ is een apart staand hoofdstuk geworden. Hierin is het advies opgenomen dat EBR/GZR, SOF/VEL en SOF/LDP veilig gemalen gegeven kan worden. Fijnmalen van GLE/PIB wordt in principe niet aanbevolen. Dit advies is gebaseerd op één farmacokinetische studie en één case report bij EBR/GZR, een drietal case reports waarvan twee met farmacokinetisch onderzoek bij SOF/VEL, drie case reports bij SOF/LDP en één fase I studie en één case report bij GLE/PIB.
Referenties Referenties zijn geüpdatet.
Belangenverstrengelingen De belangenverstrengelingen zijn geüpdatet.